Jak się przygotować do matury z języka polskiego?

Jak się przygotować do matury z języka polskiego?

Matura z języka polskiego jest jednym z najważniejszych egzaminów, przed którym staje młody człowiek. Kiedyś mówiło się, że to pewna cezura dojrzałości. Dziś egzamin maturalny zdać nieco łatwiej, gdyż próg zdawalności wynosi 30 procent. Język ojczysty nastręcza jednak młodzieży trudność. Wynika to głównie z niechęci do czytania lektur, braku systematyczności w powtarzaniu materiału oraz rozwiązywania arkuszy maturalnych. Na rynku wydawniczym pojawiają się jednak książki poświęcone maturze z języka polskiego. Są to zarówno repetytoria maturalne, jak i testy egzaminacyjne. Warto zaopatrzyć się w tego typu pomoce naukowe, by zdać egzamin maturalny z języka polskiego.

Dla kogo repetytoria maturalne? 

Repetytorium maturalne to rozwiązanie idealne dla każdego maturzysty. W sposób chronologiczny przedstawione są najważniejsze zagadnienia z historii literatury oraz pojęcia teoretyczne. Uwzględnione są również lektury obowiązkowe i ich problematyka. Zaletą tego typu opracowań jest skondensowana treść. Podane są tylko najważniejsze, niezbędne fakty, które musi przyswoić osoba zdająca egzamin dojrzałości z języka polskiego. Dla wielu to jedyny ratunek, by przyswoić sobie treść i problematykę najważniejszych lektur i zagadnień z danej epoki. 

Ćwiczenie czyni mistrza

Bardzo ważne jest, by przyszły maturzysta ćwiczył umiejętności wymagane na egzaminie. Jest to między innymi czytanie tekstu ze zrozumieniem, pisanie streszczenia, rozprawki lub interpretacja tekstu poetyckiego. Dlatego dobrze jest zaopatrzyć się w testy maturalne z języka polskiego. Można wtedy przeanalizować krok po kroku, jaka wiedza i umiejętności są sprawdzane. Zazwyczaj w tego typu pomocach pojawiają się przykładowe odpowiedzi, dzięki czemu można samodzielnie wszystko sprawdzić. Tylko ćwiczenia czynią mistrza i systematyczne rozwiązywanie arkuszy maturalnych jest gwarancją sukcesu na egzaminie.

Warto zaopatrzyć się w pomoce naukowe, książki, które mają w tytule sformułowania “matura język polski”To najprostszy sposób na samodzielne przygotowanie się do egzaminu.

 

Jak zdać maturę z języka polskiego?

Jak zdać maturę z języka polskiego?

Język polski na egzaminie maturalnym jest przedmiotem obowiązkowym, dlatego też każdy maturzysta musi poradzić sobie z ojczystym językiem zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Okres pandemii i zdalnej nauki nieco zweryfikował wymagania, jednak nadal wiele osób obawia się matury z języka polskiego. Można temu zaradzić poprzez rozplanowanie powtórek, systematyczną pracę, a także zakup odpowiednich pomocy naukowych. To powinno zapewnić sukces na egzaminie maturalnym.

Od czego zacząć przygotowania, by zdać egzamin z języka polskiego? 

Nauczyciele języka polskiego przygotowujący uczniów do egzaminu podkreślają, jak ważna jest systematyczna praca na lekcji, aktywność, ale też samodzielne powtarzanie materiału w domu. To ostatnie należy rozpocząć odpowiednio wcześnie. Od czego zacząć? Należy powtórzyć problematykę lektur obowiązkowych. Do tych najważniejszych i najczęściej pojawiających się na maturze pisemnej zaliczyć możemy “Lalkę” Bolesława Prusa, “Dziady” Adama Mickiewicza, “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego czy “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Warto zakupić repetytorium maturalne z języka polskiego, gdzie pojawi się omówienie problematyki wskazanych lektur. To niezwykle skuteczne i cieszące się powodzeniem wśród maturzystów rozwiązanie.

Rozwiązuj arkusze maturalne

Prócz znajomości treści i problematyki lektur liczą się także umiejętności, czyli napisanie wypracowania oraz czytanie ze zrozumieniem. Jak ćwiczyć te umiejętności? Rozwiązując arkusze maturalne. W księgarniach znaleźć możemy zestawy ćwiczeń, arkuszy maturalnych, które pomogą w opanowaniu umiejętności niezbędnych na egzaminie. Można takie arkusze rozwiązywać samodzielnie lub pod okiem nauczyciela czy korepetytora. Szukając pomocy naukowych warto zwrócić uwagę na tytuł ” Matura – język polski”. i wybrać opracowanie najbardziej przypadające do gustu.

Egzamin maturalny z języka polskiego sprawdza umiejętności niezbędne w późniejszym życiu, dlatego dobrze jest opanować wymagany zakres materiału i cieszyć się świadectwem dojrzałości. 

 

Ustna matura z języka polskiego – ćwiczenie

Ustna matura z języka polskiego – ćwiczenie

Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała listę pytań jawnych na ustną maturę z języka polskiego od 2023 roku. Spośród kilkuset zagadnień każdy uczeń wylosuje jedno i będzie musiał stworzyć na nie odpowiedź siedząc przed komisją egzaminacyjną. Oto przykładowe pytanie i krótka możliwa odpowiedź na nie. Temat: Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów ”Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Roland jako rycerz idealny.

Głównym bohaterem ”Pieśni o Rolandzie” jest hrabia Roland, najlepszy rycerz francuskiego średniowiecznego wodza i króla Karola Wielkiego. Roland jest wiernym sługą swego władcy, jest gotów spełnić każdy jego rozkaz. Gdy jego oddział zostaje napadnięty przez niewiernych Saracenów, rycerz nie używa magicznego rogu, by wezwać króla na pomoc. Roland za nic na świecie nie chce narażać życia władcy. Hrabia zostaje podczas walki silnie okaleczony – mózg wylewa mu się uszami, serce bije coraz wolniej, traci mnóstwo krwi. Mimo tego Roland stacza zwycięski pojedynek z młodym Saracenem, chowa pod siebie magiczny róg i miecz, by te nie dostały się w ręce wrogów Francji. Ostatkiem sił wchodzi na wzgórze, by być bliżej Boga, modli się za swoich towarzyszy i króla, wyznaje Bogu swoje grzechy i bije się w piersi na znak pokuty. Tym samym człowiek ten spełnia warunki ars moriendi, czyli sztuki umierania. Dzięki temu Roland zyskuje zbawienie, czego dowodem jest fakt, że aniołowie zabierają duszę Hrabiego do raju.

Konrad Wallenrod – kontekst literacki.

Przykładem rycerza również żyjącego w epoce średniowiecza jest bohater powieści poetyckiej Adama Mickiewicza pt. ”Konrad Wallenrod”. Z moralnego punktu widzenia nie jest on rycerzem idealnym, gdyż zdradził członków Zakonu Krzyżackiego, do którego należał i któremu przewodził. Jednak to Prusy napadły na rodzinne miasteczko na Litwie Konrada i zamordowały wszystkich jego bliskich. Dzięki przypadkowi Konrad przeżył i został ulubieńcem Mistrza Krzyżaków – Winrycha. Wallenrod jako mistrz zakonu robił wszystko, by to Litwa odnosiła sukcesy na polu walki, porzucił na zawsze swoją żonę Aldonę, by nic i nikt go nie ograniczał. Dla wolności ojczyzny przyjął postawę makiawelicznego lisa, czy wykorzystywał metody podstępu i sprytu, bo niewielka Litwa nie miała szans na zwyciężenie silnego Zakonu Krzyżaków. Mimo tej dwuznacznej postawy Wallenrod postanowił zachować godność i nie pozwolił się schwytać krzyżackim braciom. Popełnił samobójstwo poprzez wypicie trucizny.